Keskustan ministerit

Keskusta maisema3.jpg
Keskusta.fi / Keskusta / Ministerit

Pääministeri
Juha Sipilä

 

 

 

 

 

Juha Sipilän kuvat Keskustan kuvapankissa

Sipilä-Juha-250x300.jpg
 
Pääministeri käsittelee VNK:ssa osan valtioneuvoston EU-sihteeristön asioista ja muut VNK:n asiat omistajaohjausasiat mukaan lukien. Pääministeri käsittelee valtioneuvoston EU-sihteeristölle kuuluvista asioista Eurooppa-neuvostoon liittyvät asiat, Euroopan unionin perussopimusten muuttamista koskevat asiat sekä Euroopan unioniin liittyvät nimitysasiat.

Pääministeri huolehtii perustuslain nojalla valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelun ja käsittelyn yhteensovittamisesta. Pääministerillä on erityinen vastuu kokonaiskoordinaatiosta ministeriöiden toimialoilla digitalisaatioon, normien purkuun ja kokeilutoimintaan liittyen.

Elinkeinoministeri

Mika Lintilä

 

 

 

 

Mika Lintilä kuvat Keskustan kuvapankissa

 Lintilä-Mika-250x300.jpg  Elinkeinoministeri toimii TEM:n päällikkönä ja käsittelee TEM:in asiat lukuun ottamatta oikeus- ja  työministerille kuuluvia asioita.

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

 

 

 

 

Anne Bernerin kuvat Keskustan kuvapankissa

 Berner-Anne-250x300.jpg Liikenne- ja viestintäministeri toimii LVM:n päällikkönä ja käsittelee sille kuuluvat asiat. Lisäksi hän käsittelee OM:n asioista Ahvenanmaan maakunnan itsehallintoa koskevat asiat.

Perhe- ja peruspalveluministeri

Juha Rehula
kesäkuuhun 2017 

 

Juha Rehulan kuvat Keskustan kuvapankissa

 

 JA

 

 

Annika Saarikko
kesäkuusta 2017

 

 

Annika Saarikon kuvat Keskustan kuvapankissa

 Rehula-Juha-250x300.jpg
Saarikko-Annika-250x300.jpg
Perhe- ja peruspalveluministeri käsittelee sosiaali- ja terveyspalveluosastolle kuuluvat asiat, ei kuitenkaan lääkehuoltoa koskevia asioita, sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osastolle kuuluvat asiat samoin kuin tasa-arvoasiat.

Maa-,
metsätalous- sekä
ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

 

 

 

Kimmo Tiilikaisen kuvat Keskustan kuvapankissa

 Tiilikainen-Kimmo-250x300.jpg Maatalous- ja ympäristöministeri toimii sekä maa- ja metsätalousministeriön että ympäristöministeriön päällikkönä ja käsittelee näille ministeriöille kuuluvat asiat.

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

 

 

 

 

Anu Vehviläisen kuvat Keskustan kuvapankissa

 Vehviläinen-Anu-250x300.jpg Kunta- ja uudistusministeri käsittelee VM:n kunta- ja aluehallinnon asiat, henkilöstö- ja hallintopolitiikan asiat, julkisen hallinnon ICT-toiminnot sekä valtiovarain controller- toiminnolle kuuluvat asiat sekä tilastointia koskevat asiat. Lisäksi hän vastaa VNK:ssa selvitys- ja tutkimustoiminnasta sekä valtion sektoritutkimuksen tavoitteiden yhteensovittamisesta päätöksenteon tueksi.