Hallitus

Evijärven kunnanhallituksessa on 9 jäsentä. Esittelijänä hallituksessa toimii kunnanjohtaja ja sihteerinä hallintojohtaja. Keskustalla on kunnanhallituksessa 7 jäsentä. Kokoomuksessa sekä sosiaalidemokraateilla on 1 jäsen kummallakin.

Kunnanhallistuksen puheenjohtaja v.2013-

  Terhi Kultalahti(Sanna Koskimäki)

Kunnanhallistuksen 1. varapuheenjohtaja

Ilmari Sulkakoski (Heidi Joensuu)

Kunnanhallituksen jäsenet

  Jukka Kuusela (Pentti Kultalahti) Niina Alatalo(Johanna Anttikoski)
  Matti Holm(Irja Kujala)
Elina Tuominiemi (Simo Mikkola)
  (Marja-Leena Kultalahti)