Seurakuntavaalit 2010

       KIITOS äänestäjillemme 2010!

         Tästä on hyvä jatkaa yhteistyön merkeissä.

Jokioisten Keskustan seurakuntavaaliehdokkaat.


Jokioisten Keskustan ehdokkaat seurakuntavaaleissa 2010

Vaaliesitteemme etusivu


Valitsijayhdistyksemme keskeisiä painopisteitä:

Kirkon tärkein tehtävä on Jumalan Sanan ja armahtavan evankeliumin tuore ja elävä esilläpitäminen kaikissa seurakunnan työmuodoissa. Luottamushenkilöt mahdollistavat, edistävät ja tukevat tätä seurakunnan viran- ja toimenhaltijoiden sekä vapaaehtoistyöntekijöiden eli ns. maallikkojen tekemää monialaista yhteistyötä. Kirkon tehtävä on kulkea ihmisten rinnalla heitä tukien ja lohduttaen. Kirkon tulee vahvistaa toivon ja yhteyden näkökulmaa. Vapaaehtoistyötä tulee tukea ja kehittää edelleen. Diakoniatyön merkitys korostuu turvaverkkona ehkäisemässä syrjäytymistä. Seurakunta tukee koteja kasvatustehtävässä ja mahdollistaa pyhän kohtaamisen arjen elämän paineissa.

Erityisesti haluamme vaikuttaa tulevalla vaalikaudella seuraaviin asioihin:

Talouden hyvä hoito takaa puitteet seurakunnan hengelliseen perustehtävään keskittymiselle. Tavoitteena on ylläpitää nykyisen laajuinen henkilöstö ja ajanmukaiset tilat palvelemaan eri työmuotoja. Painopisteenä on ollut jumalanpalvelusten rinnalla lapsi-, nuoriso- ja vanhustyö. Aikuisväestön, erityisesti nuorten aikuisten kohtaaminen ja tavoittaminen on haasteellista. Edelleen perhejuhlat, häät, kaste ja hautajaiset ovat todella tärkeitä ja vaikuttavia seurakuntalaisten kohtaamistilanteita ja niihin tulee erityisesti panostaa. Lähiseurakuntien välistä yhteistyötä tulee edelleen lisätä ja kehittää, jotta voimavarat voidaan yhdistää, kun vastataan mahdollisimman monipuolisesti seurakuntalaisten tarpeisiin ja kirkon tavoitteisiin. Netin hyödyntäminen eri työmuodoissa, erityisesti nuorisotyössä, vaatii suunnitelmallisuutta ja uutta osaamista. Valtuustoon sekä johtokuntiin ja vastuuryhmin tarvitaan innostuneet, aktiiviset ja yhteistyökykyiset jäsenet.

Valitsijayhdistyksen puolesta

Sanni Junnila